Mindfulness, wat is het?

Mindfulness betekent letterlijk aandacht geven, oplettend zijn. Als we mindful zijn besteden we aandacht aan wat er nu is, waar je nu bent, wat je nu voelt en wat je nu denkt, wat je nu ruikt, wat je nu ziet, wat je nu opmerkt in en aan je lichaam. Dat doen we zonder een oordeel te geven, zonder direct betekenis te geven, consequenties te verbinden aan wat we opmerken.

Wanneer we niet oordelen starten we niet ons "stressrespons". Het stressrespons zorgt dat ons lijf en onze geest gereedgemaakt worden om te vechten, of om te vluchten. Tijdens dit respons raken we vaak verstrikt in de "pas op’s" en "kijk uit’s". We realiseren ons niet meer goed wat fictie is en wat werkelijkheid. Onze visie raakt vernauwd en geobsedeerd, we verliezen het overzicht. We piekeren en raken gespannen. We raken onszelf kwijt.

Mindfulness herstelt het vermogen om los te laten, te overzien, te reflecteren, inzicht te verwerven, te ontspannen en compassie te hebben met jezelf en anderen. Je leert gedachten, gevoelens en emoties meer te accepteren. En op een andere effectievere manier op situaties te reageren. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzen waardoor je beter in balans blijft.

Mindfulness en de wetenschap

De laatste jaren zijn er honderden onderzoeken geweest waarbij de effectiviteit van mindfulness in aangetoond op diverse gebieden zoals: burn-out-preventie, kwaliteit van leven en veranderingen in de hersenen. Zie het AMRA.

Meer informatie over mindfulness

Klik hier voor meer informatie.