Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg  en voelt u zich daardoor geschaad dan bestaat er een klachtenregeling. Dit is de regeling van de LVVP.