Werkwijze

 • Allereerst is het van belang dat u het gevoel heeft met respect en waardering benaderd te worden. Het gaat erom dat u zich veilig voelt, veilig genoeg om eerlijk en volledig te vertellen wat u dwars zit. U wordt niet veroordeeld. We geven u geen onvoldoende, maar willen met u samen zoeken hoe uw leven verbeterd kan worden en wat daarbij uw rol en inbreng kan zijn.
 • Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, compassie, gedrevenheid, en menselijk contact. De therapeutische behandelrelatie is het belangrijkste instrument in de therapiesituatie. Het moet ‘klikken’ en blijven ‘klikken’.
 • Binnen de cognitieve gedragstherapie proberen we klachten, gevoelens en resultaten ook zo concreet en praktisch mogelijk te maken. Vragenlijsten en effectmetingen maken deel uit van de behandeling en de werkwijze.
 • In het eerste gesprek vertelt u uw problemen of wensen en, als dat al kan, wat u met onze hulp wilt bereiken. Als u door ons geholpen kan worden kijken we op welke wijze dat kan en stellen we samen een behandelplan op.
 • Na de eerste gesprekken maken we een overzicht hoe de problemen in elkaar steken en starten met de eerste oefeningen en vaardighedentrainingen. Om de zoveel tijd meten we de effecten en de behandelrelatie.
 • Aan het einde van de behandeling maken we een teugvalpreventieplan.
 • Thuiswerk maakt een integraal onderdeel uit van de behandeling en werkwijze.

Uw rechten

 • Wij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij zijn gehouden aan enkele wetten zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de privacywetgeving (AVG). Als BIG geregistreerd behandelaar valt Eric Aalsma onder het tuchtrecht. Alleen met uw goedkeuring en schriftelijke toestemming kunnen inlichtingen aan anderen gegeven worden.
 • U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier en u heeft ook het recht om uw dossier te laten vernietigen als u daar prijs op stelt.
 • Als u een klacht heeft dan kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van onze beroepsvereniging, de LVVP alsmede mijn specialistische vereniging de VGCT.

Regels rond het maken van afspraken

 • Een consult duurt standaard 45 minuten.
 • Wij vinden het vervelend als u moet wachten en wij werken graag op tijd. We houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijd van 45 minuten. We vragen u op tijd te komen, zodat we de gesprekstijd optimaal kunnen benutten.
 • Niet-geannuleerde afspraken en afmeldingen later dan 24 uur voor de afspraak worden rechtstreeks bij u voor 50% in rekening gebracht. (overmacht zoals een ongeluk daargelaten). De tijd is namelijk voor u gereserveerd. Het bedrag hiervoor is EUR 47,-.

Kosten en vergoeding van psychologische behandeling en psychotherapie

 • De hulp die wij bieden valt onder de basis generalistische GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). We werken zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig.
 • Uw zorgverzekeraar vergoedt de hulp volledig, behalve het wettelijk eigen risico voor al uw zorgkosten tezamen per jaar. Voor 2015 is dit door de overheid vastgesteld op EUR 360,-. Afhankelijk van uw andere zorgkosten betaalt u dus zelf tussen de 0 en 360 euro voor de geboden zorg.
 • De nota wordt na afloopvan de behandeling in één keer bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.
 • Het vergoedingssysteem werkt op basis van een zogenaamde ‘diagnose-behandel-combinatie’ (DBC) waarbij zowel directe gesprekstijd als indirecte tijd wordt verwerkt. Het is een complex vergoedingssysteem. Als u daar meer over wilt weten, adviseer we u contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar.
 • Relatietherapie waarbij er ook sprake is van individuele problematiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering (BGGGZ of SGGZ). Relatietherapie waarbij geen sprake is van individuele problematiek wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In welke mate verschilt per zorgverzekeraar en het gekozen verzekerd pakket.
 • Mijn tarief bij onverzekerde zorg of coaching is € 94,-- per 45 minuten.

Voor wat en voor wie?

U voelt zich vaak angstig

U voelt zich somber en down

U zit in een fase in uw leven dat u denkt wat moet ik nu?

U voelt zich opgebrand, teleurgesteld

U voelt zich onzeker, voelt weinig zelfvertrouwen

U wilt meer uit u zelf halen, zich krachtiger voelen

U wilt meer rust en ontspanning in uw leven

 

Wij nemen alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn in behandeling.

Probleemgebieden